Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Historia i teoria kształtowania przestrzeni Zobacz
Inżynieria krajobrazu Zobacz
Kształtowanie krajobrazu miast Zobacz
Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich Zobacz
Ochrona krajobrazu Zobacz
Planowanie przestrzenne Zobacz
Socjologia i psychologia środowiskowa Zobacz
Systemy informacji przestrzennej Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/